A27 trekt grootste rijen

0
78

28 december 2006

Het stuk A27 tussen Utrecht en Gorinchem is het zwaarst beladen deel van het Nederlandse wegennet. In de File Top Tien 2006 van de ANWB staat het traject op de eerste plaats, zowel wat betreft de ochtend- als de avondspits.

De filezwaarte in Nederland is in 2006 met zes procent toegenomen ten opzichte van 2005 volgens de ANWB. De filezwaarte is een vermenigvuldiging van de totale filelengte met de fileduur. Een extreme uitschieter zoals die in november 2005, toen vanwege hevige sneeuwbuien bijna duizend kilometer file ontstond, bleef gelukkig achterwege, maar een aantal bijzonder drukke dagen heeft de gemiddelden flink opgekrikt. Op maandag 6 maart was de ochtendspits het hevigst, met 660 kilometer file. De zwaarste avondspits was op donderdag 16 november met 592 kilometer. De maandagochtend en donderdagavond zijn per definitie het druks met gemiddeld respectievelijk 226 en 217 kilometer file.

De fileproblemen groeien vooral door de toename van het aantal weggebruikers. Daarnaast spelen weersomstandigheden en wegwerkzaamheden een rol. De ANWB signaleert niet alleen problemen, maar ook een enkel lichtpuntje. Rijkswaterstaat krijgt een compliment voor de slimme aanpak van wegwerkzaamheden. “Het volledig afsluiten van wegen, in plaats van een beperkt aantal rijstroken open te houden dwingt weggebruikers tot ander reisgedrag en leidt tot minder files”, constateert de ANWB.